Tedarik Zinciri ya da lojistik ağı, bir işletmenin olmazsa olmaz kilit noktalarından biridir. Tanım olarak ise; ürün ya da hizmetin tedarikçiden müşteriye doğru hareketini kapsayan ve bu süreç içerisindeki örgütler, insanlar, teknoloji, faaliyetler ve kaynaklar sistemlerinin bütününe verilen isimdir. Bir işletme için tüm işletme süreçlerini ilgilendirir ve işletmeye ait tüm ürün ve hizmetlerin tedarikçiden başlayan yolculuğundan müşteriye kadar ki sürecinde gerçekleşen teknolojik olayları, müşteri ilişkilerini (tedarikçiler, üreticiler, dağıtımcılar, perakendeciler, toptancılar ve tüketicilere kadar bir ilişki söz konusudur), insan kaynakları gücünü, işletme faaliyetlerini içinde barındırır. Tedarik zincirinin iyi bir şekilde yönetilmesi için kaliteli bir Tedarik Zinciri Yönetimi Planı oluşturulmalıdır. Sevkiyat ve mal kabulün yoğun olduğu depolarda, adres bazlı depo yönetimi bir zorunluluk hali almaktadır. Ürünlerinizin hangi alanda (raf, blok, hücre) olduğunun bilinmesi, yerleştirme de planlanan depolama alanlarına dikkat edilmesi, palet bazlı hareketlerin uygulanması, bu süreçlere özel bir yazılım sisteminin getirilmesini gerektirmektedir. Depolama alanlarının en verimli şekilde kullanılmasının yanında, depo yönetim sistemlerinin bir amacı da depo personelinin, el terminallerinin, taşıma araçlarının ve sürücülerin de diğer kaynaklar gibi en verimli şekilde kullanılması sağlamaktır.

Başarılı bir Tedarik Zinciri Yönetimi döngüsü içinde ki temel kavramların iyi bilinmesi ve zincirde ki her döngü birbiriyle bütünleşmiş olması gerekmektedir. Bunlar;

Talep ve Siparişlerin Yönetimi: Müşterilerinizden gelen siparişlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde biçimde karşılanabilmesi için işletme faaliyetlerinin koordine edilmesi sürecidir.

Satın Alma: Üretim için gerekli olan tüm ürün ve malzemelerin en iyi kalitede, en hızlı ve en doğru Şekilde temin edilme sürecidir.

Planlama: İşletme faaliyetlerini kapsayan tüm üretim süreçlerinin maliyet hesaplarıyla birlikte doğru bir biçimde planlanmasının yapılma sürecidir.

Üretim: Tedarik Zincirinde yer alan, işletme tarafındaki en önemli süreç üretim sürecidir. Daha önce alınmış stoktaki malzemenin doğru araçlarla gereken performans ve süre içinde, düşük fireyle ürüne dönüştürülmesidir.

Stok (Envanter) Yönetimi: Hazırlanan üretim planlarına uygun bir şekilde, gerekli tüm malzemenin stok seviyelerinin belirlenmesi ve verimli biçimde yönetiminin sağlanma sürecidir.

Depo Yönetimi: Depo yönetimi tüm tedarik zinciri faaliyetleri içerisinde en büyük paya sahip olan alanlardandır. Deponun iyi yönetilmesi, satış ve sevkiyat süreçlerinin süreçlerin planlanması ve maliyetinin çıkartılmasıdır.

Sevkiyat (Taşıma): Üretimi biten ürünlerin satışa hazır bir şekilde depodan alınması ve müşteriye ulaştırılması sürecidir.

Tedarik zinciri yönetimi; bir işletmenin karlılığını arttırmasına, müşteri memnuniyetinin artmasına, müşteri siparişlerinin daha hızlı bir şekilde teslimatını sağlamaya, lojistik kalemlerinde maliyetlerin düşürülmesine, verimliliğin ve envanterin artmasına, üretim devamlılığına olanak sağlar. Pazardaki rakiplere ve ani değişimlere karşı direnç kazandırır. 

Daha fazlası için; Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? yazımızı okuyabilirsiniz.

İNNOVA Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık olarak sunduğumuz Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı konularında İhtiyaçların tespit edilmesinden projelendirme aşamasına ve hatta saha uygulamalarına kadar E2E (uçtan uca) geniş bir servis yelpazesi ile rekabette bir adım önde olmanız için sizlere eşsiz bir müşteri deneyimi sunuyoruz.

Cemil ÇINAR – Kıdemli Tedarik Zinciri Danışmanı – İnnova Eğitim Kurucusu