Sürdürülebilirlik nedir?

Üretimin ve çeşitliliğinin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimî kılınabilmesidir. Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir.

Sürdürülebilirlik bütünsel bir yaklaşımı ele alır ve sürdürülebilirlikten bahsedebilmek için bu kavramların dengeli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.

Sosyal Gelişim: sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin tüm toplumlar için tatmin edici bir düzeye ulaşması konusuna da odaklanarak sosyal gelişimi destekler. İnsan ilişkilerinin zenginleştirilmesi güçlendirilmesine ek olarak insanların bireysel ve grup olarak hedeflerine ulaşması sağlanır.

Çevre Koruma: çevre ve doğada yer alan kaynakların tükenebilir olduğunu ve bu nedenle bu kaynakları akılcı yaklaşımlar ile kullanmaya odaklanır. Ekosistemlerin bütünlüğü ve esnekliği korunur.

Ekonomik Büyüme: çevreye zarar vermeden, toplumları refaha kavuşturacak ekonomik büyümeyi sağlamaya odaklanır. Mal ve hizmet tüketimi artarken, insan refahının yükselmesi hedeflenir.

Tedarik Zinciri YönetimiTedarik Zinciri Nedir? Tedarik Zinciri Yönetimi Temel Kavramları Nedir? Tedarik Zinciri Yönetimi Ne Sağlar? yazımızda da bahsettiğimiz şekilde Pazardaki rakiplere ve ani değişimlere karşı direnç kazandırmaktadır. Günümüzün artan rekabet koşullarında rakiplerden farklılaşmak için Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimini daha da önemli bir konu haline gelmektedir. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, bahsedilen 3 bütünsel kavramı (sosyal gelişim, çevre koruma, ekonomik büyüme) müşterileri de içine alarak paydaşlarınızın da gereksinimlerini karşılamaktadır. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi sosyal gelişim kavramı; gerçekleştirdiğiniz veya desteklediğiniz sosyal sorumluluk çalışmalarını ve insani ilişkileri kapsamaktadır. Çalışma şartlarını (kariyer fırsatları, sosyal haklar) ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini, İSG farkındalığının arttırılmasını, doğru tedarikçi seçimini, sağlık ve yasal zorunluluklara uymayı kapsamaktadır. Çevre koruma ise; yeşil ürün, yeşil ambalajlama, yeşil satın alma, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, atık yönetimi, çevresel yasal şartlara uyumluluk ve yeşil lojistik, kaynakların verimli kullanımı ve yalın üretimi kapsamaktadır. Ekonomik büyüme ise; toplam maliyet, toplam gelir, verimlilik, yatırımın geri dönüşü, zamanında teslimat, tedarikçi rekabetçiliğini kapsamaktadır. 

İNNOVA Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık olarak sunduğumuz Tedarik Zinciri Yönetimi Danışmanlığı konularında İhtiyaçların tespit edilmesinden projelendirme aşamasına ve hatta saha uygulamalarına kadar E2E (uçtan uca) geniş bir servis yelpazesi ile rekabette bir adım önde olmanız için sizlere eşsiz bir müşteri deneyimi sunuyoruz.

Cemil ÇINAR – Kıdemli Tedarik Zinciri Danışmanı – İnnova Eğitim Kurucusu