Pandemi Sonrası Yeni Kalıcı Çalışma Düzeni

Covid-19 ile beraber hayat tarzımız ve iş süreçlerimiz artık eskisi gibi değil. İç ve dış müşteri ihtiyaçlarının geliştiği ve değiştiği yeni süreçler ortaya çıktı. Artık çoğumuz önceliğimizi, güvenli ve sağlıklı bir ortam içerisinde çalışmaya verdik. Corona virüs sebebiyle, kısaca tüm alışkanlıklarımızı gözden geçirir olduk. 

Covid-19 ile birlikte daha da hızlanan dijitalleşme süreci ve dijitalleşmeye olan ihtiyaçların beraberinde, yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasına ve çalışanların yeni beceriler kazanmasına neden olacağını daha önceki yazılarımda ele almıştım. Bu yazımda ise, sizler için iş süreçlerimizde yaşayacağımız değişimleri ele almak istedim. McKinsey Global Enstitüsü (MGI) tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl boyunca etkisini tüm dünyada hissettiren pandemi dönemi verilerinin kullanıldığı rapora göre; pandemiden önce yapılan tahminlerin gerçekleşme süreci hızlandı. Araştırma sonuçları, pandeminin etkileri nedeniyle %25’e kadar daha fazla çalışanın yeni mesleklerde iş bulması gerekebileceğini ortaya koyuyor. Kalıcı hale gelen uzaktan çalışmayla birlikte bağımsız çalışanların sayısında da artış bekleniyor.

8 ülkede (Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, İspanya, İngiltere ve ABD) gerçekleştirilen ankete göre; üç önemli eğilim üzerine dikkat çekiliyor. Bunlar; uzaktan çalışmanın yükselişi, e-ticaret-sanal etkileşimlerin daha fazla benimsenmesi ve daha hızlı otomasyon-yapay zekâ teknolojileri.

Özellikle kalabalık ortamlarda çalışan bireylere ve iş kollarına yönelik kalıcı olabilecek değişimleri incelediğimizde,

  • Uzaktan çalışma modelinin,
  • Dijital iş gücüne olan ihtiyacın,
  • Mobilite özelliğinin,
  • Kurumların müşteri ve çalışanlara sunduğu deneyimlerde Covid-19 güvenliğini de barındırmak zorunda olacağını gözlemliyoruz.

Uzaktan çalışma modeline oldukça alışan beyaz yaka ve evden çalışan yeni nesil yuvarlak yaka, evden, ofisten, kafeden, havalimanından kısacası istediği her yerden çalışma imkânı bularak işlerini halledebiliyor. Bazı sektörlerde çift yönlü bir kazanım sağlayan uzaktan çalışma modeli ile birlikte (çalışanlar için motivasyon kaynağı, kurumlar için ise ofis, servis vb. oluşan masrafların maliyetinde düşüş gibi) çalışan bağlılığı artıyorken, özellikle tedarik zinciri süreçlerinde yer alan iş kollarında uzaktan çalışma modeli ne yazık ki o kadar cazip ve kolay olamıyor.

Dijitalleşmeye olan ihtiyacın giderek arttığı ve gelecekte risk yaratabilecek alanların belirlenerek teknolojik çözümlerle aksiyonlarının alınması gerektiği aşikar. Kurumların mevcut iş süreçlerinde manuelden uzak ve hatayı en aza indirecek sistemleri kurmaları ve çözüm üretebilmeleri gerekliliği yeni iş yapış süreçlerinde de sürekliliği yakalayabilmeleri için vazgeçilmez bir durum.

Mobilite (farklı rolleri deneyimlemek, farklı sektörleri gözlemlemek, mobil bir şekilde farklı şehir ve ülkede çalışabilmek) özelliği yine Y ve Z kuşağının en yüksek motivasyon kaynakları arasında. Bu durum hem müşteri hem de çalışan deneyiminin en önemli parçalarından biri haline geldi. Artık Y ve Z kuşağı iş başvurularında bile bu unsurları göz önünde bulunduruyor. Burada gözlemlediğim başka önemli bir husus ise; Covid-19 sebebiyle mobilitede ki farklı şehir ve ülkelerde çalışma durumunun tek bir yerden ve online çalışma şekline nasıl evrileceği konusu..

Kurumların çalışanlarına ve müşterilerine özel sundukları deneyimlerinde sağlık tedbirlerini ön planda tutması, işyerinin alacağı aksiyonlarda, çalışan ve müşteri sağlığının korunması, hayatımızdaki yeni önlemler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Çalışanın hastalandığında bulaş riskini diğer çalışanlara, müşterilere hatta tedarikçilere yaymaması için özel önlemler almak, karantina süreçlerini belirlemek, çalışanların sağlığını korumak ve riskleri minimize edebilmek için de kalıcı önlemler ve çözümler oluşturulması gerekiyor.

Gelecek Dünya’da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kesin! Fakat bugünden Pandemi Sonrası Yeni Kalıcı Çalışma Düzenine alışmamız gerektiğinin de farkında olmamız ve ona göre aksiyonlarımızı alarak bu yeni düzene kendimizi ve ekiplerimizi hazırlamamız gerekiyor. İNNOVA Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık olarak pandemi döneminde, en çok evden çalışan ekiplerin performans yönetimi, uzaktan proje yönetimi ve süreç takibi, uzaktan çalışan ekipler için liderlik vb. konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunduk. Bu da sahada ki değişimin bizce en büyük kanıtı niteliğindedir. 

Cemil ÇINAR 

Kıdemli Tedarik Zinciri Danışmanı 

INNOVA Eğitim & Danışmanlık 

Kurucu / CEO