Sevkiyat ve mal kabulün yoğun olduğu depolarda, adres bazlı depo yönetimi bir zorunluluk hali almaktadır. Ürünlerinizin hangi alanda (raf, blok, hücre) olduğunun bilinmesi, yerleştirme de planlanan depolama alanlarına dikkat edilmesi, palet bazlı hareketlerin uygulanması, bu süreçlere özel bir yazılım sisteminin getirilmesini gerektirmektedir. Depolama alanlarının en verimli şekilde kullanılmasının yanında, depo yönetim sistemlerinin bir amacı da depo personelinin, el terminallerinin, taşıma araçlarının ve sürücülerin de diğer kaynaklar gibi en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Depo Yönetim Sistemi (WMS) ile bir işletmede yer alan hammadde girişi ile başlayan, üretim, depolama, sevkiyat ve hatta bazı durumlarda bölge dağıtım depoları arasındaki süreçlerin entegrasyonu ve bütünleşik yönetimi sayesinde işletmenin tedarik zincirinde ki tüm hizmet kalitesinin artmasını sağlar ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırır. Tüm depolama süreçleri tek noktadan yönetilip takip edilebildiği için insan kaynaklı hatalar en aza indirilir ve maliyetler düşer, verimlilik artar.  

Depo Yönetim Sistemi (WMS) Yazılımlarının avantajları nedir?Depo yönetim sistemi (WMS), bir işletmenin tüm envanterini görünür kılan bir yazılım çözümüdür ve tedarik zinciri sipariş yönetimi operasyonlarını dağıtım merkezinden müşterinizin rafına kadar yönetir. Eğer Depo yönetim sistemi (WMS) kurulumunu doğru firma ve doğru uygulama ile yapar ve yönetirseniz yukarıda bahsettiğimiz kazanımlara ulaşmanız daha hızlı olacaktır. Bu konuda doğru tedarikçi ve doğru yazılım çözümlerini seçmenizde ve uygulamanızda İNNOVA Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık olarak etkin bir hizmet sunmaktayız. 

Cemil ÇINAR – Kıdemli Tedarik Zinciri Danışmanı – İnnova Eğitim Kurucusu